Zapytanie do specyfikacji - 2

Zarząd Dróg Powiatowych Proszowice z/s Jakubowice 75  w odpowiedzi na zapytania z dn.23.02.2016 r dot.  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pozyskanie niezbędnych dokumentów
     przewidzianych obowiązującymi przepisami  do uzyskania zgody na wykonanie zadanie pn:   Przebudowa drogi    powiatowej   nr.1237K Głupczów –Winiary wraz z chodnikiem w ramach  istniejącego pasa drogowego
 informuje :
Pytanie

  1. W założeniach projektowych ppk5) jest wyszczególnienie „ wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni”

      Co  Zamawiający rozumie pod tym pojęciem   ?
      Czy chodzi o wymianę podbudowy jezdni, czy też o jakieś inne rozwiązanie?
Odpowiedż
Wzmocnienie istniejącej konstrukcji poprzez położenie w-wy wyrównawczej, w-wy wiążącej.  .
Pytanie
2 Czy   mogę prosić o jakiś załącznik graficzny ( może być mapa GOOGLE  z zaznaczonym odcinkiem), który pozwoli zorientować się o jaki odcinek drogi chodzi w zamówieniu ?
Odpowiedż
Tak umieścimy na stronie internetowej ZDP.
 
                                                                                              Kierownik ZDP Proszowice
                                                                                                    Janina Krzek