Z głębokim żalem zawiadamiamy....

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w wieku 60 lat odszedł na wieczny spoczynek

MIECZYSŁAW PITUŁA
Pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Proszowicach

Pogrzeb odbędzie się w Kościele w Żębocinie
w dniu 8 czerwca 2019r. o godz. 9.00

Córce oraz Rodzinie
składamy wyrazy głębokiego współczucia
Kierownik i pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych