Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty: Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod zgłoszenie na zadanie pn: Przebudowa drogi powiatowej Biskupice - Jaksice nr.1278K

znak sprawy: ZP.30.PU.2015                         

Jakubowice,  06.08.2015 r.

    Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej  oferty  

 

dotyczy: postępowania w trybie   Zaproszenia  do składania ofert na

Opracowania dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  pod   zgłoszenie na zadanie pn:   Przebudowa drogi  powiatowej  Biskupice - Jaksice  nr.1278K

Zamawiający   Zarząd Dróg Powiatowych Proszowice z/s Jakubowice 75 , unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej  oferty    postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na Opracowania dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  pod   zgłoszenie na zadanie pn:   Przebudowa drogi  powiatowej  Biskupice - Jaksice  nr.1278K   

 Informacja na temat złożonych ofert

Numer oferty

 Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

zł.

 

1.

 FORPROJEKT Sp. zo.o.

51-608 Wrocław, ul Różyckiego 1 c 

Wykonawca w dniu

04.08.2015r

odstąpił od podpisania

umowy

  

2.

   Pracownia Projektowa

Jadwiga Zbiegiem

Aleja Jurajska 7b, 32-083 Balice

 

53 874,00   zł

3.

  ARTA  Pracownia Projektowo-Badawcza

mgr inż. arch. Marta Bogusz

30-383 Kraków, ul. Lubostroń 25/8 

 

47 970,00    zł

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  spośród pozostałych  ofert

Zarząd Dróg Powiatowych Proszowice  z/s  Jakubowice 75 informuje, że wobec uchylenia się Wykonawcy, którego oferta została wybrana od zawarcia umowy w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego   Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania  ich ponownego badania i oceny,  złożoną  przez firmę :

ARTA  Pracownia Projektowo-Badawcza

mgr inż. arch. Marta Bogusz

30-383 Kraków, ul. Lubostroń 25/8