Remonty cząstkowe dróg powiatowych

W dniu 7 maja rozpoczęły się remonty wykonywane remonterem metodą ciśnieniową przy użyciu emulsji i grysów.

Przewidywana ilość mieszanki do wbudowania: zadanie 1– 220 ton. Zadanie 2– 180 ton.

Technologia wykonania remontu na drogach powiatowych:

  • czyszczenie ubytku w nawierzchni sprężonym powietrzem lub ręcznie
  • skropienie ubytku w nawierzchni emulsją asfaltową
  • wbudowanie pod ciśnieniem mieszanki emulsyjno – grysowej
  • posypanie powierzchni suchym grysem frakcji 2-5 mm

Prace zostaną zakończone do dnia 15 maja 2014 roku.