Przebudowa drogi powiatowej nr 1266K klasy L Gnatowice - Koniusza – Igołomia km 10+167,86 ÷ 11+445,00 w m. Glewiec

Zadanie w ramach Funduszu Dróg samorządowych pn.|: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1266K klasy L Gnatowice - Koniusza – Igołomia km 10+167,86 ÷ 11+445,00 w m. Glewiec”.
 
Całkowity koszt realizacji zadania – 2 324 062,90 zł
Koszt kwalifikowalny zadania – 2 321 047,68 zł
Kwota dofinansowania – 1 160 523,00 zł
Wkład własny kwalifikowalny w realizacji zadania – 1 160 524,68 zł