Projekt pod nazwą: ,,Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę i remont chodników, jezdni dróg powiatowych miasta Proszowice nr dr 1289K, 1287K, 1288K, 1292K”

Numer Projektu: MRPO.04.01.03-12-027/16

Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej

Schemat C Drogi powiatowe

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Niniejszy projekt jest częścią wprowadzanego programu porządkowania sieci dróg w mieście Proszowice. Realizowany jest poza ciągiem najbardziej obciążonej ruchem ulicy 3 Maja, która jest głównym ciągiem komunikacyjnym, handlowym i administracyjnym miasta. Obok sklepów i banków przy tej ulicy znajduje się również Starostwo Powiatowe oraz straż pożarna, co jest kolejnym utrudnieniem w ruchu.

Realizowane odcinki dróg, udrażniając całe ciągi drogowe,  tworzą alternatywne połączenia, komunikujące drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne przebiegające przez miasto i wpisują się w sieć drogową obszaru, jednocześnie podnosząc bezpieczeństwo kierowców i pieszych w ruchu drogowym poprzez podniesienie parametrów technicznych i użytkowych drogi, uzyskanie jednolitej nośności na każdym odcinku ciągu drogowego, eliminację nierówności i przełomów, właściwe odwodnienie drogi, eliminujące niebezpieczeństwo poślizgów, wykonanie chodników, właściwe oznakowanie.

 

OGÓLNA DEFINICJA ZAKRESU RZECZOWEGO PROJEKTU

Zakres interwencji obejmuje modernizację dróg powiatowych nr 1287K, 1288K, 1289K, 1292K  na terenie miasta Proszowice na odcinkach:

Odbudowa/przebudowa jezdni na drogach miejskich:

  • odbudowa ul. Reja (1287K) od km 0+000 do 0+141, dł. 0,141 km
  • przebudowa ul. Leśna (1292K) od km 0+003 do 0+455, dł. 0,453 km
  • remont ul. Królewska (1289K) od km 0+183 do 0+823, dł. 0,640 km

Odbudowa chodników na drogach miejskich:

  • odbudowa chodnika ul. Królewska (1289K) od km 0+190 do 0+829,3, dł. 0,639 km
  • przebudowa chodników ul. Wolności (1287K) od km 0+253 do 0+931, dł. 0,678 km
  • przebudowa chodników ul. Partyzantów (1288K) od km 0+000 do 0+580,5, dł. 0,580 km, (wraz z częścią ul. Wolności)
  • przebudowa chodników (I etap) ul. Zamkowa (1289K) od km 0+004 do 0+382,4, dł. 0,378 km.