Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Odbudowa drogi powiatowej Rzeka Wisła - Modrzany - Książnice Wielkie dr.nr 1279K dz. ewid.137/2 w miejscowości Sierosławice km 0+487 ÷ 1 + 067

Treść zamówienia: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Odbudowa drogi powiatowej Rzeka Wisła - Modrzany - Książnice Wielkie dr.nr 1279K dz. ewid.137/2 w miejscowości Sierosławice km 0+487 ÷ 1 + 067

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 271540 - 2014 data 14.08.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych Proszowice, Jakubowice 75, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel. 012 3862013, fax. 012 3862013.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

  • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.4.4.
  • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Termin składania ofert upływa w dniu 29.08.2014r. o godz. 9:00.
Załącznik: