Modyfikacja SIWZ: Przebudowa drogi powiatowej nr.1235K Skrzeszowice – Wrocimowice- Racławice na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 775 wm. Niegardów do skrzyżowania z drogą gminną na dz. 264/1 - Etap 1

Projekt pod nazwą: ,,Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę i remont chodników, jezdni dróg powiatowych miasta Proszowice nr dr 1289K, 1287K, 1288K, 1292K”

Numer Projektu: MRPO.04.01.03-12-027/16

Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej

Schemat C Drogi powiatowe

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Zarząd Dróg Powiatowych w Proszowicach z/s Jakubowice 75, 32-100 Proszowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. zamówień publicznych 1 etat- pełny wymiar czasu pracy

Zarząd Dróg Powiatowych w Proszowicach
z/s Jakubowice 75, 32-100 Proszowice
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
 
Specjalista ds. zamówień publicznych
1 etat- pełny wymiar czasu pracy
 
1. Wymagania niezbędne:
a) spełnienie wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458),
b) wykształcenie wyższe o profilu budowlanym,
c) staż pracy, co najmniej rok,

Strony