Udrożnienie połączenia drogowego pomiędzy powiatem proszowickim a województwem świętokrzyskim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1251K

Udrożnienie połączenia drogowego pomiędzy powiatem proszowickim a województwem świętokrzyskim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1251K
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013,  Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego,
Droga powiatowa nr 1251K, której dotyczy przedmiotowy projekt, łączy miasto Proszowice z drogą woj. nr 783 relacji Skalbmierz (woj. świętokrzyskie) – Miechów (dr. kraj. nr 7).
Z uwagi na mocne powiązanie gospodarcze południowych gmin powiatu proszowickiego z
powiatem kazimierskim, leżącym w woj. Świętokrzyskim, droga 1251K jest mocno eksploatowaną trasą komunikacyjną. Łączy ona również gminy Radziemice i Pałecznica z centrum powiatu, co zwiększa jej wagę społeczną.
Stąd też w Strategii Powiatu Proszowickiego jej modernizacja, obok remontu drogi Proszowice – Koszyce zakończonej w dniu 29 czerwca 2011 r. Tytuł projektu: Usprawnienie systemu transportu drogowego w wyniku przebudowy dróg powiatowych Nr 1274K Proszowice-Koszyce i 1275K Książnice Małe-Łapszów w ramach MRPO na lata 2007 - 2013, współfinansowanego z EFRR była jednym z celów priorytetowych.
Pierwsze działania mające udrożnić przejazd drogą 1251K wykonano w 2003 r. Został wówczas wyremontowany odcinek Proszowice – Ibramowice ze środków SAPARD.
Celem ogólnym projektu jest udrożnienie międzywojewódzkich ciągów komunikacyjnych oraz poprawa dostępności komunikacyjnej terenów aktywności gospodarczej powiatu proszowickiego jako element decydujący o poziomie rozwoju społeczno – gospodarczego regionu.
Zakończenie inwestycji planowane jest dnia 28 czerwca 2013 r.