Kompleksowe Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Proszowickiego w sezonach 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 dla: ZUD Pałecznica i ZUD Miasto i Gmina Proszowice - 97,0 km w tym 7,3 km ulic

Treść zamówienia: 

Kompleksowe Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Proszowickiego w sezonach 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 dla: ZUD Pałecznica i ZUD Miasto i Gmina Proszowice -     97,0 km w tym 7,3 km ulic