Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. zamówień publicznych

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na stanowisko Specjalista ds. zamówień publicznych została wybrana pani Justyna Starek, zam. Proszowice.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W/w osoba spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wymaganą wiedzą z zakresu tematu oraz dobra znajomością zagadnień związanych ze stanowiskiem pracy.