Informacja o wynikach naboru

Infomujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalista ds. Zamówień Publicznych nie została zatrudniona żadna osoba z uwagi na niespełnienie wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu.