Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:Remont drogi powiatowej Biskupice- Jaksice w miejscowościach Jaksice, Zagaje Książnickie, Książnice Wielkie, Biskupice

Treść: 

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

                                                                                                          Nasz znak:ZP272.2.2016

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia  na:         

  

Remont  drogi powiatowej Biskupice- Jaksice w miejscowościach Jaksice, Zagaje Książnickie, Książnice Wielkie, Biskupice 

 

Na podstawie art.92 ustawy z 29 stycznia 2004r.Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r.   poz.  2164    ) zwanej dalej Ustawą                       

Zamawiający  informuje że po dokonaniu badania i oceny  ofert złożonych  w przedmiotowym  postępowaniu   wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr.7 złożoną przez:

 

 

Przedsiębiorstwo Robót Ogólnobudowlanych , Drogowych i Mostowych  PRODiM Oskar Niezabitowski , ul. Katowicka 20/22, 31-351 Kraków         

 

cena wybranej oferty  -   1 163 665,78 zl

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 Nr.oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 Liczba punktów w kryterium cena brutto –

Max - 95%

 Ilość punktów kryterium

 Okres gwarancji i rękojmi

max   5 %

Ilość punktów razem

1

  Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe

Spółka Akcyjna , ul. Drogowców 1

39-200 Dębica                                                                   

 

 90.72

 

 

5

 

95,72

  

2

  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.,   05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28                               

 

 79,81

 

 5

 

 84,81

 3

 Eurovia Polska S.A.  Bielany Wrocławskie, ul Szwedzka 5,

55-040 Kobierzyce                                                     

 

 79,37   

 

5

 

84,37   

 

 4

 

Zakład Budowlano –Drogowy  DUKT Artur Piwowar , Wola Murowana, ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny                                  

 

89,18    

 

5

 

 

 

94,18   

 5

  STRABAG Infrastruktura Południe  Sp. z o.o., Wysoka ,

ul Lipowa 5A,52-200 Wrocław                                             

 

85,64  

 

5

 

90,64

6

Skanska S.A., ul. Gen J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa                                                                          

 

81,48

 

5

 

86,48

7

Przedsiębiorstwo Robót Ogólnobudowlanych , Drogowych i Mostowych  PRODiM Oskar Niezabitowski , ul. Katowicka 20/22, 31-351 Kraków         

 

 

95

 

 

5

 

 

100

8

  BUD-DRÓG, Usługi Budowy i Modernizacji Dróg,  ŁAGOSZ Spółka Jawna, Przyborów 398, 32-825 Borzęcin                                      

 

86,87

 

5

 

91,87

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrany Wykonawca spełnia  warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu,  w którym kryterium oceny ofert jest cena  (waga 95% ) oraz   okres gwarancji i rękojmi .( waga 5%)  Oferty wybranego  Wykonawcy są najkorzystniejsze  spośród ofert ważnych i nieodrzuconych.      

Umowa w  sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może być zawarta zgodnie z art.94 ust1.pkt 2 ustawy Pzp.

 

 

 

 

                                                                                              Kierownik ZDP Proszowice

                                                                                                    Janina Krzek