Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej postępowania w trybie "Zaproszenia do składania ofert"

Treść: 

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej    postępowania w trybie   Zaproszenia  do składania ofert  

  Zarząd Dróg Powiatowych Proszowice z/s Jakubowice 75 , zawiadamia, że w postępowaniu

w trybie zapytania ofertowego  na:     Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, oraz przygotowanie i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami  do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na  budowę zadania  pn.  Przebudowa drogi powiatowej  Wrocimowice   –  Radziemice – Skrzeszowice dr.nr.1235K od skrzyżowania  z drogą powiatową nr 1260K  w m.. Błogocice  :    do skrzyżowania z drogą powiatową nr1259K  w m. Radziemice    na odcinku  2,100 km  

W wyniku oceny ofert,  (przy kryterium cena – 100 %) została wybrana oferta nr 3 złożona przez:

Pracownia Projektowa Budownictwa KaDro, mgr.inż. Zbigniew Kaczkowski,

 39-303 Mielec, ul Wyszyńskiego 6B/7   -   cena wybranej oferty   21 894,00  zł

 

 

 Informacja na temat złożonych ofert

 

LP

Nazwa i adres Wykonawcy

 Liczba punktów 100

w kryterium cena

1

 Pracownia Drogowa PYLON Sp. z o.o.

40-045 Katowice, ul Astrów 10

44,95

2

 NEOX sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1/1508,

80-855 Gdańsk

 

71,31

3

 Pracownia Projektowa Budownictwa KaDro, mgr.inż.

Zbigniew Kaczkowski, 39-303 Mielec,

ul . Kard.Wyszyńskiego 6B/7

 

100

4

  ARTA  Pracownia Projektowo-Badawcza mgr inż. arch. Marta Bogusz, 30-383 Kraków, ul. Lubostroń 25/8  

 

41,59

 

 Oferta zawiera  cenę  najniższą spośród oferowanych i nieprzekraczającą kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 Dziękujemy założenie ofert w przedmiotowym postępowaniu

 

                                                                                              Kierownik ZDP  Proszowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Janina Krzek